SANAT NEDİR?

Sanat sözcüğü genelde görsel sanatlar anlamında kullanılır. Sözcüğün bugünkü kullanımı, Batı kültürünün etkisiyle, İngilizcedeki "art" sözcüğüne yakın olsa da halk arasında biraz daha geniş anlamda kullanılır. Gerek İngilizcedeki "art" (artificial = yapay), gerek Almancadaki "Kunst" (künstlich = yapay), gerekse Türkçedeki Arapça kökenli "sanat" (suni = yapay) sözcükleri içlerinde yapaylığa dair bir anlam barındırır.

Sanat, bu geniş anlamından Rönesans zamanında sıyrılmaya başlamış, ancak yakın zamana kadar zanaat ve sanat sözcükleri dönüşümlü olarak kullanılmaya devam etmiştir. Buna ek olarak Sanayi Devrimi sonrasında tasarım ve sanat arasında da bir ayrım doğmuş, 1950 ve 1960'larda popüler kültür ve sanat arasında tartışma kaldıran bir üçüncü çizgi çekilmiştir.

DÜNYACA ÜNLÜ SANAT ESERLERİDAVUT HEYKELİ

MİCHELANGELO: 1475 - 1564 yılları arasında yaşamış olan İtalyan Michelangelo, Rönesans döneminin en önemli ressam, heykeltraş, mimar ve şairlerindendir. Resimleri her ne kadar kendine hayran bıraksa da en ünlü eserlerinden bir tanesi Davut keykelidir. Kendisi Sistina Şapeli’nin tavan resimlerini de yapmış ve 4 yıllık bir çalışma sonucunda benzersiz bir eser ortaya çıkarmıştır.

YILDIZLI GECE

VİNCENT VAN GOGH: 1853 -1890 yılları arasında yaşamış olan Hollandalı ressam Vincent van Gogh, ard izlenimci bir ressam olarak tanımlanır. Sanat tarihinin en ünlü isimlerinden biridir. Yaklaşık 10 yıllık bir sürede 860’ı yağlı boya olmak üzere 2100’den fazla eser üretmiştir. Modern sanatın temellerini oluşturan renkler kullanan Vincent van Gogh manzara, natürmort, portre ve otoportrelere imza atmıştır. Eserlerinin büyük bölümünü ölmeden önceki son iki yılda yapmıştır.

ÇIĞLIK

EDVARD MUNCH: 1863 - 1944 yılları arasında yaşamış olan Norveçli ressam Edvard Munch, ekspresyonist bir ressam olarak tanımlanır. Ruhsal ve duygusal konuları işlediği eserleri ile tanınan Edvard Munch, aynı zamanda Alman dışavurumculuk akımının gelişiminde büyük rol sahibidir. En ünlü eseri olan Çığlık’ta hayat, aşk, korku, ölüm ve melankoli konularını başarılı bir şekilde işlemiştir. Bu resminin pek çok farklı versiyonu vardır.

Web hosting by Somee.com